آنزیمیت یکی از انواع زئولیتها به نام کلینوپتیلولایت است كه توسط متخصصین شرکت افرندتوسکا کشف گردیده است ، کلینوپتیلولایت استخراج شده از معادن داخلی ، در کارخانجات مدرن و مجهز این شرکت فرآوری و با دانه بندیهای متفاوت و مناسب برای مصرف در خوراک دام ، طیور و آبزیان ، با نام تجاری آنزیمیت بسته بندی گرديده و در اختیار مصرف کننگان در صنایع فوق قرار داده می شود.
آنزیمیت (محصول فرآوری شده از زئولیت طبیعی) داراي ساختمان سه بعدي به صورت تترا هدرا است كه در آن سليسيوم به صورتSiO4 وجود دارد . چنانچه در اين ساختمان عنصرآلومينيوم سه ظرفيتي جايگزين سيليكون چهار ظرفيتي گردد سه ملكول از اكسيژن موجود در سه گوشه از ساختمان چهار گوشه اي آن خنثي مي شود و در یکی از گوشه ها ، يك ملكول اكسيژن با يك بار منفي به صورت آزاد باقي مي ماند اين فرايند باعث مي گردد كه ملكول كلينوپتيلولايت داراي بار منفي گرديده و امکان الصاق به انواع كاتيونهاي يك ، دو و يا سه ظرفيتي با بار مثبت بوجود آيد . اين فرايند باعث مي گردد قابليتي در ساختمان زئوليت به وجود آيد كه جابجايي يوني Ion Exchange Capacity ناميده مي شود.اين ويزگي در زئوليتهاي مختلف متفاوت بوده و براي آنزیمیت حدود 54/2 ميلي اكي والان گرم است .
همچنين در ساختمان ملكولي آنزیمیت كانالهايي وجود دارد كه در حالت طبيعي مملو از آب است . چنانچه به اين ساختمان حرارت داده شود ملكول دهيدراته شده و سطح جذب آن افزايش مي يابد . به علاوه اندازه و قطر اين كانالها به حدي است كه براي يونها و عناصر ريز قابل عبور و براي برخی از یونهای بزرگ و اکثرعناصر بصورت يك دام عمل نموده و آنها را در شبکه قفس مانند خود حبس مي نمايد لذا زئوليتها قابليت جذب عناصر سنگين از محيط را دارند. زئوليتها قادرند ضمن تصفيه هواي سالنها از گازهاي مضر به عنوان كارخانه اي براي خالص سازي گاز متان طي فرايندي موسوم به بيوگاز عمل نمايند. كاربردهاي انبوه زئولیت طبیعی كه در صفحات مربوطه آمده است پتانسيل آن را در حوزه هاي مختلف آشكار مي سازد.


خواص فيزيكي آنزيميت :

1 - ويژگي ظاهري : بصورت كريستاله به رنگ سفيد متمايل به سبز روشن و بدون بو .
2 - ظرفيت جابجايي يوني: 160-140 ميلي اكي والان گرم در يكصد گرم .
3 - وزن مخصوص (bulk) : بیش از 1 تا حداکثر830/1 گرم در سانتيمتر مكعب .
4 - دانه بندي مناسب براي مصرف دام ، طيور و آبزیان .
5 - درصد خلوص کانیهای آنزیمیت بین 85 تا 95 درصد

خواص شيميايي آنزیمیت :

فرمول شيميايي عمومی آنزیمیت ( کلينوپتيلولايت ) بشرح زير است .

(K2,Na2,Ca,Mg)3 Al6 Si30 O72. 24H2O
ساختمان ملكولي كلينوپتيلولايت ( آنزیمیت ) در نماهاي ميكروسكپيك روبرو مشاهده مي شود

آنالیز شيميايي آنزيميت به شرح زير است .

آناليز شيميايي آنزيميت

اكسيد سيليسيوم

66.5 %

Si O2

اكسيد آلومينيوم

11.81 %

Al2 O3

اكسيد تيتانيوم

0.21 %

Ti O2

اكسيد آهن

1.3 %

Fe2 O3

اكسيد كلسيم

3.11 %

Ca O

اكسيد منيزيم

0.72 %

Mg O

اكسيد پتاسيم

3.12 %

K2 O

اكسيد سديم

2.01 %

Na2 O

اكسيد منگنز

0.04 %

Mn O

اكسيد فسفر پنج ظرفیتی

0.01 %

P2 O5

افت ناشی از احتراق

12.05 %

L.O.I.


توضیحات :

L.O.I = افت حرارتی برابر با مقدار مواد فراری است که در طی یکساعت در حرارت 1000 درجه سلسیوس از یک ماده متصاعد می گردد .

-خاصيت جذب آب Water Absorption
چنانچه در تصاوير سه بعدي زئوليتها مشخص است در ملکولهاي اين ماده کانالهايي وجود دارد که در حالت طبيعي مملو از آب بوده و با حرارت دادن ، آب درون ملکولي آنها تخليه شده و خاصيت جذب آب محيطي توسط اين ماده ظاهر مي گردد. به اين فرايند اصطلاحاٌ غربال ملکولي Molecular Sieving گفته مي شود. در اين حالت سطح جذب آن افزایش یافته و به حدود یکصد متر مربع در هر گرم از ماده بالغ مي گردد.

- خاصيت جذب گازها Gas Absorption
به دنبال فرايند غربال ملکولي و دهيدراته شدن آنزیمیت کانال مرکزي موجود در ملکول از آب تخليه شده و اين باعث ايجاد قابليت عبور يونها و برخي از ملکولهاي بسيار ريز مي گردد . برخي از زئوليتها قابليت جذب گازها به ميزان 30% وزن خشک خود را دارند. همچنين تعدادي از زئوليتها با جذب گاز کربنيک CO2 موجود در هوا و تبديل آن به متان CH4 در داخل ساختار خود ، کارخانه مناسبي براي توليد انرژي و خالص سازي گاز متان هستند . درحقيقت با استفاده از آنزیمیت مي توان از کود توليدي مرغداري و دامداريها نزدیک به 70% از انرژي مورد نياز واحد را برای تامين روشنایی ، کارکرد وسایل الکتریکی و تاٌمین حرارت را تولید نمود . ضمن اينکه آنزیمیت با جذب گاز آمونياک و دیگر گازهای مضر متصاعد شده از فضولات باعث بهبود هواي تنفسي مي گردد .

- خاصيت جابجايي يوني Ion-Exchange Capacity
به دنبال وقوع فرايند غربال ملکولي و دي هيدراته شدن آنزیمیت کانال مرکزي موجود در ملکول آن از آب تخليه شده و اين باعث ايجاد قابليت عبور يونها و برخي از ملکولهاي بسيار ريز مي گردد . ضمن اينکه وجود بار منفي در ملکول آنزیمیت باعث ایجاد قابلیت اتصال شیمیایی به کاتيونها که دارای بار مثبت هستند ، خواهد شد.در انواع مختلف زئوليتها اين توانايي متفاوت بوده و با عدد “ ظرفيت جابجايي يوني“ مقايسه و بيان مي گردد .براي مثال اين عدد در كلينوپتيلولايت 54/2 و براي موردنيت 29/2 است . بر عكس اكثر مبادله كننده هاي يوني غير كريستاله مانند رزينهاي آلي و ژل آلومينيوم سيليكات ( كه به اشتباه زئوليت ناميده شده است ) ، آنزیمیت با ساختمان كريستاله خود بطور انتخابي يونها را مبادله مي نمايد . آنزیمیت با ظرفيت جابجايي يوني حدود 54/2 كاتيونها را با اولويتهاي زير و بصورت انتخابي جذب مي نمايند .

Cs > Rb > K > NH4 > Ba > Sr > Na > Ca > Fe > AL > MG > Li
 
     
:: آنزیمیت
:: کشاویت
:: بو پاد
:: ارتباط با ما
:: درباره افرند توسکا
:: مجوزها و استاندارد ها
:: نقشه سایت
Language Selection
:: Persian :: English
:: Arabic  :: Russian
 
آبزیان
 
 
دام
 
 
طیور
 
 
کشاورزی
 
 
محیط زیست
 
 
بو گیر
 
 
سایر
 
 
 
   
Copyright © 2007 Afrandtooska Co. All rights reserved. Powered and Designed by BenefitCo. ( http://www.bit.ir )