• افزودن آنزيميت ويژه خوراك آبزيان به ميزان 2 تا 3 درصد جيره غذايي باعث افزايش هضم و جذب غذا شده و سبب شادابي و نشاط بيشتر و همچنين بهبود رشد و تكثير آبزيان مي‌گردد.
• آنزيميت از بروز مسمويتهاي ناشي از سموم قارچي مانند آفلاتوكسينها جلوگيري مي‌نمايد.
• آنزيميت با جذب آمونيوم كه غلظت بيش از حد آن براي انواع مختلف آبزيان خطرناك است، باعث بهبود كيفيت آب مي‌گردد.
• آنزيميت باعث غني‌تر شدن رسوبات كف بستر استخر مي‌شود. اين رسوبات بعنوان كود استفاده خواهد شد.
• با اختلاط آنزيميت در آب استخرهاي پرورش ماهي و ديگر آبزيان ظرفيت اكسيژني محيط سريعاً افزايش مي‌يابد.
• با افزايش ظرفيت اكسيژني آب استخرهاي پرورشي بهداشت و سلامت محيط تامين گرديده و آبزيان از نشاط و شادابي بهتري برخوردار خواهند گرديد.
• آنزيميت تامپوني است كه با تعديل PH آب استخر از نوسانات PH آب جلوگيري مي‌نمايد.
• آنزيميت با جذب مازاد فسفر موجود در آب و آزاد نمودن تدريجي آن موجب افزايش بازده كودهاي فسفره و در نتيجه باروري هر چه بيشتر آبزيان موجود در آب استخر مي‌گردد.
• آنزيميت مي‌‌تواند گازهاي مضر مانند SH 2 ، NH 3 ، و ... را جذب نمايد.
• آنزيميت با جذب فلزات سنگين در آب اثرات نامطلوب اين عناصر را كه مانع از رشد ماهیان مي‌شود، خنثي نمايد.
• آنزميت اختصاصاً كادميوم را كه يكي از خطرناكترين عناصر براي ماهيان است جذب مي‌نمايد و مانع از بروز آثار سمي آن مي‌گردد.
• آنزيميت پوست‌اندازي ميگوها را سرعت بخشيده و از بروز برخي از بيماريها جلوگيري مي‌نمايد. بدين طريق رشد و تكثير ميگوها را تسريع مي‌نمايد.
• آنزيميت مي‌تواند در تصفيه آب استخرهاي پرورش آبزيان و كاهش آلودگي پس آب آنها به عنوان فيلتر نقش موثري ايفا نمايد.

ميزان مصرف:
پيش از آبگيري 300 كيلوگرم در هكتار – ماه 1: 250 كيلوگرم درهكتار – ماه‌هاي 2 و 3: 375 كيلوگرم در هكتار – ماه‌هاي 4 و 5 : 500 كيلوگرم در هكتار – ماه 7: 300 كيلوگرم در هكتار – ماه 8: 250 كيلوگرم در هكتار
به علت تغيير شرايط محيطي چنانچه كيفيت آب استخرها اندازه‌گيري شود مقدار و فواصل مصرف آنزيميت را ميتوان دقيق‌تر تعيين نمود.
بهترين زمان براي پاشيدن آنزيمت غروب آفتاب است.
توصيه ميگردد قبل از استفاده از آنزيميت براي تعيين ميزان دقيق مصرف با بخش علمي شركت افرند توسكا تماس حاصل فرمائيد.

اطلاعات ايمني محصول

 
     
:: آنزیمیت
:: کشاویت
:: بو پاد
:: ارتباط با ما
:: درباره افرند توسکا
:: مجوزها و استاندارد ها
:: نقشه سایت
Language Selection
:: Persian :: English
:: Arabic  :: Russian
 
آبزیان
 
 
دام
 
 
طیور
 
 
کشاورزی
 
 
محیط زیست
 
 
بو گیر
 
 
سایر
 
 
 
   
Copyright © 2007 Afrandtooska Co. All rights reserved. Powered and Designed by BenefitCo. ( http://www.bit.ir )