• افزايش هضم و جذب مواد در بدن و بهبود رشد و توليد و در نتيجه كاهش ضريب تبديل غذايي.
• جلوگيري از بروز تعدادي از مسمويتهاي ناشي از سموم قارچي و يا عناصر سنگين.
• كاهش رطوبت مدفوع در نتيجه كاهش ويسكوزيته دستگاه گوارش و تنظيم سرعت جريان عبور مواد در روده‌ها.
• كاهش خطر بروز كوكسيديوز به دنبال كاهش رطوبت مدفوع.
• جذب گازهاي مضر بويژه آمونياك و بهبود هواي تنفسي و جلوگيري از بروز آثار نامطلوب افزايش گاز آمونياك در هواي تنفسي مانند كاهش مقاومت و کاهش ضخامت پوسته تخم‌مرغ در مرغداريهاي مرغ تخم‌گذار و مادر.
• از آنزيميت مخصوص بستر مي‌توان جهت جذب رطوبت كود و بهبود شرايط پرورش و كاهش گازهاي متصاعد شده از كود استفاده کرد.
• افزایش ضخامت و مقاومت پوسته تخم مرغ ، در نتیجه کاهش تعداد تخم مرغ های شکسته و بدون پوسته.


ميزان مصرف:

• مرغ گوشتي:
5 تا 15 روزگي : 5/1 درصد – 13 تا 42 روزگي : 3 درصد – 43 روزگي تا پايان دوره : 5 درصد.
• پولت، مرغ تخم‌گذار و مرغ مادر:
5 روز تا 6 هفتگي : 5/1 درصد – 6 تا 18 هفتگي : 2 درصد – 18 هفتگي تا قبل از پيك توليد : 5/2 درصد.
بعد از پيك توليد تا 48 هفتگي : 3 درصد – از هفته 48 تا پايان دوره : 5 درصد.
تمام دوران بعد تولك‌بري : 3 تا 5 درصد.

نحوه مصرف:
• مصرف به صورت جايگزين: به هر ميزان استفاده از آنزيميت ، از غلاتي مانند ذرت و گندم كسر گردد.
• مصرف سرك Over the top : اضافه نمودن آنزيميت در پايان تهيه دان و بدون تغيير در ديگر مواد اوليه.
بخش علمي شركت افرند توسكا آماده پاسخگوئي به پرسشهاي احتمالي همكاران ارجمند است.

اطلاعات ايمني محصول

 
     
:: آنزیمیت
:: کشاویت
:: بو پاد
:: ارتباط با ما
:: درباره افرند توسکا
:: مجوزها و استاندارد ها
:: نقشه سایت
Language Selection
:: Persian :: English
:: Arabic  :: Russian
 
آبزیان
 
 
دام
 
 
طیور
 
 
کشاورزی
 
 
محیط زیست
 
 
بو گیر
 
 
سایر
 
 
 
   
Copyright © 2007 Afrandtooska Co. All rights reserved. Powered and Designed by BenefitCo. ( http://www.bit.ir )