• آنزيميت در جيره غذايي حيوانات به عنوان يك ماده افزودني مصرف مي شود. با افزودن آنزيميت به جيره غذايي به علت اينكه در عمل گوارش تاخير ايجاد مي شود ضريب جذب مواد افزايش يافته و در نتيجه بهره اقتصادي بيشتري حاصل ميشود.
• آنزيميت با جذب آمونيوم ، هيدروزن سولفوره و اكسيد دوكربن باعث بهبود محيط زيست حيوان گرديده و عوامل و آسيبهاي ناشي از آن را بر طرف مي سازد.
• آنزيميت مي تواند با جذب فلزات سنگين از عوارض حاصل از آن كه احتمالا در مواد غذايي وجود دارد جلو گيري كند.
• امروزه قارچها و سموم حاصله از مهمترين عوامل بيماري زا در حيوانات مي باشد آنزيميت با جذب اين سموم مي تواند موجبات سلامت و بهبود مواد غذايي را فراهم سازد.
• آنزيميت با تنظيم PH دستگاه گوارش از بيماريهاي دستگاه گوارش و خصوصا عوارض روده اي جلوگيري مي كند.
• آنزيميت با خاصيت تبادل يوني تعادل و توازن عناصر غذايي را به بهترين شكل برقرار ساخته و از هدر رفتن مواد متشكله جيره جلوگيري ميكند.


از اثرات مهم آنزیمیت در مصرف خوراک و محیط زندگی دام می توان به موارد زیر اشاره کرد :
• بهبود هضم و جذب مواد غذايي و كاهش ضريب تبديل غذايي.
• جذب و حذف گازهاي سمي متصاعد شده از فضولات و در نتيجه بهبود هواي تنفسي و تحريكات تنفسي ناشي از گازهاي مضر.
• جلوگيري از بوي نامطبوع متصاعد شده از فضولات، بويژه گاز آمونياك، هيدروژن سولفوره و ... با مكانيزم جذب گازها در كانالهاي موجود در ساختمان ملكولي آنزيميت.
• جلوگيري از بروز انواع بيماريهاي انگلي و قارچي بويژه در اندامهاي حركتي و سم بدليل كاهش رطوبت فضولات.
• جذب انواع سموم قارچي بويژه آفلاتوكسينها و جذب عناصر سنگين مسمويت‌زا از قبيل سرب، كادميوم، جيوه و ... بدليل قابليت جابجايي كاتيوني.
• افزايش هضم و جذب مواد بويژه در زمان مشاهده بيماريهاي متابوليك ناشي از كمبود پروتئين دريافتي از جيره ، جلوگيري از بروز لامينيتيس (لنگش و چلاقي) بدنبال وقوع اسيدوز لاكتيك ب .
• افزايش چربي شير بدنبال تحريك به فعاليت مكرو ارگانيسمهاي شكمبه و افزايش توليد اسيدهاي چرب.
• كاهش ويسكوزيته فضولات در دستگاه گوارش و به تبع آن كاهش مشكلات بهداشتي نظافتي ناشي از اسهال با رواني مدفوع.
• امكان استفاده بيشتر از اوره در جيره دامها به عنوان منبع نيتروژن براي سنتز پروتئينهاي مختلف توسط ميكروارگانيسمهاي شكمبه.
• امكان باز پس دادن ازت جذب شده توسط آنزيميت در دستگاه گوارش در صورت نياز بدن و بدين طريق استفاده بهينه از منابع پروتئيني جيره بويژه اوره.
• جلوگيري از بروز بيماريهاي متابوليك ناشي از كمبود تعدادي از عناصر مانند كلسيم و فسفر و جلوگيري از بيماريهايی مانند تب شير Milk fever ، شكستگي استخوانها و در رفتگي مفاصل.
• زايمان راحت‌تر و جلوگيري از برخي از سخت‌زايي‌هاي ناشي از كمبود كلسيم.

ميزان مصرف:
در گاوهاي پرشير و پر توليد و يا آبستن سنگين تا 5% كل جيره روزانه و ديگر موارد 3% كل جيره مي‌توان به ميزان 1 تا 5/1 گرم به ازاي هر كيلوگرم وزن زنده دام مصرف شود. بخش علمي شركت افرند توسكا آماده پاسخگوئي به پرسشهاي احتمالي همكاران ارجمند است.

اطلاعات ايمني محصول

 
     
:: آنزیمیت
:: کشاویت
:: بو پاد
:: ارتباط با ما
:: درباره افرند توسکا
:: مجوزها و استاندارد ها
:: نقشه سایت
Language Selection
:: Persian :: English
:: Arabic  :: Russian
 
آبزیان
 
 
دام
 
 
طیور
 
 
کشاورزی
 
 
محیط زیست
 
 
بو گیر
 
 
سایر
 
 
 
   
Copyright © 2007 Afrandtooska Co. All rights reserved. Powered and Designed by BenefitCo. ( http://www.bit.ir )